Kotisairaala

Yrityksellämme on 10-paikkainen kotisairaala, joka toimii oivana vaihtoehtona vuodeosastohoidolle. Kotisairaalassa voidaan tehdä mm. suonensisäisiä antibioottitiputuksia, veritiputuksia, saattohoitoa ja muita kotisairaanhoitoa raskaampia hoitoja. Kotisairaalapalvelu on ympärivuorokautinen palvelu, johon kuuluu 24h päivystys. Kotisairaalahoidosta päättää lääkäri ja hoitoa toteuttavat sairaanhoitajat ja lääkäri. Kotisairaalahoito sisältää hoidossa tarvittavat lääkkeet, käynnit, päivystyspalvelun ja muun tarvittavan avun. Lisäksi kotisairaalaan voidaan yhdistää esimerkiksi fysioterapiapalveluita kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi.

Kotisairaalahoito soveltuu esimerkiksi päivystyskäynnin tai vuodeosastokäynnin jälkeiseksi hoidoksi. Esimerkiksi päivystyksessä todettua keuhkokuumetta voidaan hoitaa antibioottitiputuksilla tai elämän loppuvaiheen saattohoitoa on mahdollista toteuttaa kotiin. 

Kotisairaalahoito maksaa itse maksettuna käyntimäärästä ja hoidon vaativuudesta riippuen noin 200-400€/hoitopäivä. Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin päätöksellä ja kotisairaalahoito voidaan järjestää myös kunnan tai kaupungin maksusitoumuksella. 

Mikäli tarvitset kotisairaalahoitoa, soita 0200 36000 (24 h) ja selvitetään yhdessä soveltuuko kotisairaalahoito jatkohoidoksi!