Terveydenhuolto osana tapahtumaturvallisuutta

Me näemme terveydenhuollon tärkeänä osana yleisötapahtumien turvallisuutta. Kun tapahtuman terveydenhuolto on suunniteltu ja toteutettu oikein, kävijän päivä ei pääty pienempään haaveriin, vaan vaikkapa festivaaleista pääsee nauttimaan, kun kuhmut hoidetaan paikan päällä.

Hyvin järjestetty terveydenhuolto yleisötapahtumassa parantaa niin kävijän kuin yhteistyökumppaninkin kokemusta tapahtumasta ja luo turvallisuuden tunnetta kävijälle - ja luottamusta viranomaisiin, kun paine julkisessa terveydenhuollossa helpottuu.